Lễ phát động Phong trào “Nói không với rác thải nhựa” năm 2019

Ngày 18/10/2019, tại Trường Mẫu Giáo An Phú Thuận tổ chức Lễ phát động Phong trào “Nói không với rác thải nhựa”

Thực hiện Công văn số 224/SGDĐT-VP ngày 17/7/2019 của Sở GDĐT về việc thực hiện các biện pháp giải quyết vấn đề rác thải nhựa; đồng thời, hưởng ứng lời kêu gọi của Giám đốc Sở GDĐT Đồng Tháp về việc toàn thể cán bộ quản lí, thầy cô giáo, các bậc cha mẹ học sinh và học sinh toàn tỉnh chung tay vì một Việt Nam nói chung, vì một Đồng Tháp – quê hương đất Sen Hồng nói riêng với một môi trường sống trong lành, an toàn và phát triển bền vững, góp phần giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải nhựa gây ra; Ngày 18/10/2019, tại Trường Mẫu Giáo An Phú Thuận tổ chức Lễ phát động Phong trào “Nói không với rác thải nhựa” .